středa 22. září 2021

Společně

 Čím déle Koventinka funguje, tím větší věkový rozdíl máme mezi dětmi. I když už jsou vývojové potřeby každé skupiny jinde, stále se snažíme zachovávat společně trávený čas. Kromě projektů a kreativních bloků, které si děti volí bez ohledu na věk a kde pracují v rámci svých aktuálních možností a schopností, trávíme ještě společný čtvrtek při poradním kruhu a společná pondělní rána. Každý měsíc se věnujeme tréninku jedné oblasti měkkých dovedností, jako je komunikace verbální, neverbální, empatie, ohleduplnost nebo například odolnost vůči stresu. V září je to téma spolupráce a musím říct, že se nám trénink dobře daří. :)

Několik tipů na hry podporující spolupráci:

1. Dům, strom, pes

Úkolem tříčlenné skupiny je namalovat na společný papír dům, strom a psa. Mají jednu společnou tužku, kterou musí všichni držet a nesmí během plnění úkolu mluvit a domlouvat se.


2. Společná kresba

Úkolem tříčlenné skupiny je namalovat společný obrázek. Mají společný papír, ale každý svoji tužku. Během plnění úkolu nesmí mluvit a domlouvat se.

3. Slepá stavba

Každý z tříčlenné skupiny dostane tři kostky (nebo jiná tělesa) a společným úkolem je postavit komín. Podmínkou je, že se ve stavbě musí střídat, nesmí mluvit a musí mít zavázané oči. Předem mají vyhrazený čas na domluvu strategie.

4. Kouzelný koberec

Úkolem skupiny je otočit karimatku (žíněnku, koberec) rubem nahoru. Podmínkou je, že nikdo nesmí rukou ani nohou opustit povrch karimatky. Můžeme v každém kole postupně zvyšovat počet účastníků hry.

5. Namaluj a posuň dál

Každý má svůj papír a tužku a začne malovat obrázek. Může hrát libovolný počet účastníků. Jakmile zazní gong (cca půl minuta), obrázek posuneme dál (pamatujeme si, komu obrázek pokaždé předáváme). Nám přijde další obrázek, ve kterém pokračujeme. Vše se opakuje do té doby, než se nám vrátí náš původní obrázek.
Otázky k diskuzi:

  • Jak se vám dařila spolupráce?
  • Kdo skupinu vedl?
  • Jakou jste měli strategii?
  • Kdo by si takto složenou skupinu vybral i v budoucím zaměstnání?
  • Proč si myslíte, že jste úkol nesplnili?
  • Raději vedete, nebo se necháváte vést?
  • Vzpomenete si na nějaký příklad, kdy jste doma spolupracovali?
  • Jaké má spolupráce výhody?
  • Vzpomeňte si na všechny instrukce, které jste předem dostali. Co vám dělalo problém dodržovat a proč?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vánoční slavnost

Součástí letošní slavnosti bylo představení tří projektů, na kterých děti tři měsíce pracovaly. Kluci a holky z projektu Vaření a pečení pře...