neděle 23. července 2017

Jin a Jang

       Z Orientu se nám dochovalo první učení o tom, že vše kolem nás, celý vesmír a tedy i náš svět a my, je tvořeno dvěma dynamickými silami neustále se proměňujícími, které jsou v protikladu. Tyto protikladné jevy nazýváme všelijak. V matematice je označujeme znaménkem plus a minus, v biologii samec a samice. Proti sobě stojí den a noc, údolí a hory, moře a pevniny, víří kolem nás síly odstředivé a dostředivé. Číňané tyto síly nazvali silou jang, tedy silou dostředivou s mužským principem, a silou jin, silou odstředivou s ženským principem.
JIN - odstředivá síla prý vzniká rotací Země kolem vlastní osy, směřuje zevnitř ven, směrem k vesmíru. Jsou v ní obsaženy všechny expanzivní síly a tendence našeho světa. Díky této síle rostou stromy a lidé, díky jí vznikají vznešené myšlenky.
JANG - dostředivá síla přicházející z kosmu. Vzniká spirálovým pohybem celé galaxie a směřuje k jejímu centru. Obě síly mají spirálový charakter, protože vznikají rotací.

Dvanáct principů relativity orientální filozofie JIN a JANG:

1.Jedno jediné nekonečno se manifestuje v tendenci zároveň protikladné a doplňující se, v JIN a JANG, a to v jejich neustále proměně.
2.JIN a JANG vznikají z nekonečného a věčného pojmu vesmíru, nepřetržitě.
3.JIN je síla odstředivá, JANG síla dostředivá. Společně vytvářejí energii všech fenoménů.
4.JIN přitahuje JANG a JANG přitahuje JIN.
5.JIN odpuzuje JIN a JANG odpuzuje JANG.
6.JIN a JANG, kombinovány v různých poměrech, vytvářejí jevy sobě nepodobné. Přitažlivost nebo odpudivost jevů je úměrná rozdílu sil JIN a JANG.
7.Všechny jevy jsou pomíjivé. Poměr JINU a JANGU se v nich neustále mění. JIN se přeměňuje v JANG, JANG se přeměňuje v JIN.
8.Nic není zcela JIN ani zcela JANG. Všechno je na různých stupních vyváženo oběma těmito tendencemi.
9.Neexistuje stav neutrální. Vždy převažuje buď JIN nebo JANG.
10.Velké JIN přitahuje velké JANG, malé JIN přitahuje malé JANG.
11.Extrémní JIN se mění v JANG a extrémní JANG se mění v JIN.
12.Všechny jevy jsou JANG uvnitř a JIN na povrchu.

   Pochopení těchto pravidel nás vede ke hledání rovnováhy v životě, ke hledání harmonie mezi rozumem a citem. Zřejmě právě návrat k starodávnému učení Dálného východu vypovídá o touze lidí západního světa po harmonii.

JINJANG
expanzekontraxe
rozptýlenísoustředění
pomalý pohybrychlý pohyb
vysoké frekvencenízké frekvence
směr vzhůrusměr horizontálně či dolů
vněuvnitř
lehčítěžší
chladnějšíteplejší
temnějšíjasnější
vlhčísušší
řidšíhustší
většímenší
křehčítvrdší
elektronproton
tropypóly
rostlinyživočichové
ženské pohlavímužské pohlaví
duševní prácetělesná práce
prostorčas
chuť ostrá, kořeněná, kyseláchuť slaná, hořká
krátké vařenídlouhé vaření
šťavnatésušší
fialová, modrá, zelenážlutá, hnědá, červená
dutýplný
nocden
poslušnostvzpupnost
emocerozum
umělýpřírodní
delšíkratší


Zdroj: Michio Kushi - Orientální diagnostika

neděle 16. července 2017

Léto

...se rozjelo a já nějak nestíhám psát. Řekly jsme si, že si dáme úplnou pauzu od školy, ale očividně to úplně nejde. :) Výletujeme, odpočíváme, navštěvujeme kamarády a taky jsem prožila týden na semináři Intuitivní pedagogiky. A mimo jiné jsem začala jeden svůj letní projekt. Ale o něm až v září.
Vánoční slavnost

Součástí letošní slavnosti bylo představení tří projektů, na kterých děti tři měsíce pracovaly. Kluci a holky z projektu Vaření a pečení pře...